Over het koor

Het Emmeloords Vocaal Ensemble werd in februari 1977 opgericht door een aantal enthousiaste zangeressen, die allen van dezelfde zangpedagoge (Willy Bonke) les hadden. Oorspronkelijk bestond het repertoire uit madrigalen en kleinere koorwerken. Na korte tijd, traden ook de eerste mannen toe en, kon het repertoire worden uitgebreid.

Tegenwoordig wordt muziek uit zeer verschillende stijlperioden gezongen. Het Ensemble kreeg bekendheid door uitvoeringen van de Mattheus-Passion van G.P. Telemann en de Grote Orgelmis van J.S. Bach. Tevens werden radio-opnamen gemaakt voor het programma Te Deum Laudamus van de NCRV (1995) met o.a. Psalmmotetten van Friedrich Kiel. Ook de (waarschijnlijk) eerste Nederlandse uitvoering van de Johannus-Passion van Scandello (uit 1561) was een hoogtepunt.

In het verleden vonden concertreizen plaats naar Zweden (1992) en Hongarije (1994). In oktober 2002 vierde het koor zijn 25-jarig bestaan met een groot concert. Samen met orkest en solisten werd o.a. een Anthem van G.F. Händel ten gehore gebracht. Tevens werd al driemaal opgetreden in de Schokland-concertserie, van de gemeente Noordoostpolder, met een programma van Lessons and Carols.

Alhoewel er op de repetities van één uur per week hard gestudeerd wordt, is er ook plaats voor humor. Daardoor vormt het koor een hechte eenheid

Het koor is aangesloten bij de KCZB